VÝŠKOVÝ SPECIALISTA 
Přihláška
Zdravotní posudek 

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ

Přihláška
Zdravotní posudek

V případě dotazů neváhejte kontaktovat
Zuzku na 725 738 386.

Řádně vyplněné a podepsané přihlášky
a zdravotní posudky prosíme 
zasíltejte na adresu 
royal.ichthys@seznam.cz

Originály přihlášek a potvrzení
vezměte s sebou na začátek kurzu.   
 

Vzdělávání 
Již řadu let se zabýváme vzděláváním veřejnosti.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Každoročně pořádáme několik rekvalifikačních kurzů:

  • Zdravotník zotavovacích akcí 
  • Výškový specialista 
  • Instruktor vysokých lanových překážek
  • Lezec záchranář

Pro zájemce pořádáme i různé modifikace těchto kurzů (dle potřeb cílové skupiny)


Dále pořádáme

  • potápěčské přípravné kurzy
  • OWD (PADI) a kurzy základní předlékařské pomoci pro zájmové skupiny či firmy.

AKTUÁLNÍ KURZY

REKVALIFIKAČNÍ KURZ: ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ

21. - 25.3. 2018

Cíl kurzu:
Absolvent získá rekvalifikaci na vykonávání funkce zdravotníka a škol v přírodě, která je vyžadována vyhláškou Min.zdravotnictví např. pro dětské tábory…

Cena: 3500,-Kč - možná sleva na 2500,-Kč - pro účastníky kteří chtějí kurz pro práci s dětmi či jiné humanitární činnosti.

Co se absolvent naučí:
Po absolvování rekvalifikace bude schopen působit jako zdravotník na zotavovacích akcích, táborech, zájezdech, sportovních výcvicích a školách v přírodě. Bude umět poskytovat první pomoc při stavech ohrožujících život nebo zdraví osob, naučí se organizovat zásah při poskytování první pomoci, zajišťovat přivolání odborné pomoci. Bude vědět jak zachránit tonoucího. Seznámí se s technikami vyprošťování zraněných osob a s problematikou pomoci a ochrany při hromadných neštěstích, teroristických útocích a přírodních katastrofách. Při poskytování první pomoci bude umět zvážit a zajistit bezpečnost pro sebe i ostatní. Bude spolupracovat se záchrannou službou při jejím zásahu, s ohledem na specifika okolního prostředí. Bude umět zásady poskytování první pomoci s improvizovanými prostředky. Bude znát právní aspekty své funkce i to, jak svou činnost správně dokumentovat. Bude obeznámen se základy hygieny, na jejíž dodržování bude jako zdravotník dohlížet.

Účastníci kurzu:
Kurz je určen pro osoby starší 18 let, psychicky a zdravotně způsobilé k vykonávání funkce zdravotníka zotavovacích akcí. Způsobilost se dokládá potvrzením od lékaře, které účastník předloží na začátku kurzu. Toto potvrzení účastníkovi zůstává a bude jím prokazovat svoji způsobilost při konkrétních akcích.

Je nutné do zahájení kurzu zaplatit zálohu 1000,- Kč na účet číslo 249571618/0300

Učební plán

Název předmětu, Teorie, Praxe,

1. Základy stavby a funkce lidského těla 5 hodin

2. První pomoc 21 hodin

3. Péče o nemocné 4 hodiny

4. Základy zdravotnické dokumentace 1 hodina

5. Práva a povinnosti zdravotníků 1 hodina

6. Hygiena a epidemiologie 4 hodiny

7. Spolupráce s IZS 1 hodina

8. Nácvik technik vodní záchrany: dopomoc unavenému plavci, odražení agresívního tonoucího, tažení tonoucího, vytažení z bazénu, resuscitace na hladině, vyproštění ze dna 4 hodiny

 

Absolventi kurzu po úspěšném zvládnutí závěrečné teoretické a praktické zkoušky získají certifikát a průkaz Zdravotníka zotavovacích akcí. Tento průkaz opravňuje k profesionálnímu výkonu funkce zdravotníka na rekreačních a sportovních akcích, dětských táborech a pod.

Lestkov 184                             IČO: 22767649                                   Tel. 777 778 845
349 53 Bezdružice                  č.ú.: 249571618/0300                       royal.ichthys@seznam.cz