Pro konktrétní informace a nabídku nás kontaktujte na
royal.ichthys@seznam.cz 

Informační leták ke stažení

Zpravodaj

2018 ke stažení

2017 ke stažení


David Vichr
"Spolupráce se záchrannou službou Royal Rangers na cyklistickém závodu Masiv proběhla bez nejmenšího problému. Oceňujeme bezchybný a profesionální přístup po všech stránkách od komunikace až po samotnou realizaci a vřele doporučujeme na podobné sportovní akce. 
Děkujeme Royal Rangers a těšíme se na další vzájemnou spolupráci." 
David Vichr Project Manager, MASIV
Jan Hendrych
Se Záchrannou službou Royal Rangers jsme spoupracovali v roce 2017 na zdravotnickém zajištění festivalu Povaleč.
Jedná se o festival se třemi hlavními pódii a množsvím doprovodného programu v zahradě zámku a okolí v obci Valeč na Karlovarsku.
Spolupráce s Royal Rangers nám přinesla výborné zkušenosti a vskutku nadmíru profesionální zajištění festivalu, který náš festival opět posunul dál. Se všemi případy si bravurně poradili, případně těžší případy zajistili a profesionálně předali k další péči do zdravotnických zařízení. O všech případech mají i přesné záznamy, které pro nás byly poučné. Nejen samotné zdravotnické zajištění, ale i jejich velmi vstřícný přístup, dobrá komunikace, vlastní invence a návrhy dalšího zlepšování nás vedou k tomu, že s nimi velmi rádi budeme spolupracovat i v dalších letech.
Sám za sebe bych ještě rád doplnil velmi dobrou zkušenost s jejich zajištěním cyklu školení “Dožij se dvaceti” nadačního fondu Kolečko, který měl za cíl proškolit středoškoláky v bezpečnosti na silnici, prevenci úrazů ale i poskytnutí základní pomoci. Věřím, že podrobněji se vyjádří samotné Kolečko, ale sám jsem byl jedním z přednášejících cyklu školení a právě velmi dobrá zkušenost s Royal Rangers mě vedla k myšlence, zkusit je oslovit i ohledně zajištění našeho festivalu.
Jan Hendrych Za organizační tým festivalu Povaleč
Mgr. Jana Neusarová, Ph.D.
Členové týmu Záchranné služby Royal Rangers se ukázali jako zkušení partneři při realizaci praktické části dopravně-bezpečnostního osvětového projektu "Dožij se dvaceti" organizovaného Nadačním fondem Kolečko a partnery, stejně tak jako v předchozích projektech pro mládež (například při realizaci preventivního projektu "Preventivní vlak" organizovaného Českými drahami a partnery).
Využívali zážitkovou formou svých znalostí i dovedností z výcviků a absolvovaných zdravotnických školení a povzbuzovali zúčastněné studenty středních škol k aktivnímu zásahu při simulované nehodě v intenzivní spolupráci s hasiči z Týmu posttraumatického péče. Tato část byla také při evaluaci projektu studenty a jejich učiteli hodnocena jako jedna z nejpřínosnějších. V únoru 2016 komentovali také "Test znalostí prvních občanských pomocí" pro účely hodnocení projektu a  osvětový materiál "První občanské pomoci" shrnující poprvé v upravené grafické podobě první zdravotní, psychosociální, právní i první duchovní pomoc.
Spolupráce se službou ZZS Royal Rangers tedy probíhala na profesionální úrovni a jejich služby mohu doporučit.
Mgr. Jana Neusarová, Ph.D. supervizorka projektu Dožij se dvaceti
Služeb ZS RR jsme využili v uplynulých letech dvakrát. Jednou jsme uspořádali interaktivní kurz první pomoc pro místní maminky, podruhé dětský den na začátek školního roku s adrenalinovými aktivitami. Obě akce se setkaly s velkým zájmem veřejnosti a dokázaly spojit příjemné s užitečným - zábavu s podporou odolnosti a připravenosti všech generací na zvládání krizových situací. Vážíme si angažovanosti členů služby, jejich neutuchajícího nadšení i profesionality. A těšíme se na další spolupráci.
Karel Šimr farář Českobrarské církve evangelické v Chrástu u Plzně a koordinátor Psychosociálního intervenčního týmu ČR
Vl. Štrunc
První ročníky našeho závodu jsme organizovali v podstatě bez zdravotnického zajištění. Nebyl to příjemný pocit pro organizátory ani závodníky. V záchranářích z Royal Rangers jsme našli více než jen „zdravotníka“, sedícího v cíli. Nejen, že jsou mobilní na silnici i terénu a disponují perfektním vybavením, jsou především vždy skvěle připraveni.

Znají trasu našeho závodu, která se každý rok mění, předvídají riziková místa a často proaktivně pomáhají s organizací. Překvapili nás svým přístupem a opravdovou chutí pomáhat lidem v nouzi. V podstatě se stali jednou z ikon našich závodů.

Děkujeme!
Vl. Štrunc Organizátor závodu
Iveta Müllerová
My jsme strašně rádi, když některou z našich akcí podpoří Royal Rengers, protože jste profesionálové s lidským přístupem.

Podpora na K50 kde jste monitorovali celou trasu a kontrolovali naše závodníky, byla podpora k nezaplacení. Při Národních závodech ve vytrvalosti nám funkcionáři chválili jak skvělé máme záchranáře a kde prej jsme tuhle službu sehnali :-)

Přítomnost Royal Rangers na našich akcích je pro nás jistotou, že se nedostaneme do žádné svízelné situace a vždy budeme moci svým závodníkům poskytnout v případě potřeby okamžitou pomoc.
Iveta Müllerová Živé Sokolovsko
RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Český les spolupracuje se Záchranou službou Royal Rangers od roku 2014. Předmětem spolupráce je zejména účast na přípravě a zajištění akcí po veřejnost. Záchranná služba je významným partnerem pravidelné akce „Den Českého lesa“, která se každoročně zajišťována ve spolupráci s řadou regionálních partnerů. Záchranná služba Royal Rangers na dobrovolné bázi pravidelně zajišťuje privní pomoc v průběhu akce, připravuje a provozuje lanové centrum, vzdělává veřejnost v poskytnutí první pomoci a celkově se podílí na organizaci akce. Spolupráce vždy probíhá na profesionální úrovni a je i ze strany dalších partnerů hodnocena velmi kladně.
Záchranná služba Royal Rangers dále provozuje zimní a letní horskou službu v tachovské části CHKO Český les. Tuto svou aktivitu pravidelně konzultuje se Správou CHKO. Rovněž tato činnost je zajišťována na profesionální úrovni a má pouze pozitivní ohlasy.
RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D. ředitel správy CHKO Český les
Na kurzu Výškový specialista, pořádaném ZS RR, který jsme s kolegy absolvovali v roce 2015, jsme získali nejen znalosti potřebné pro bezpečnou práci ve výškách, ale i cenné praktické zkušenosti se stavbou vysokých lanových překážek a tyto atraktivní aktivity, které  mají u dětí velkou odezvu, nyní můžeme využívat v rámci vlastních akcí.

Velmi důležitá pro nás byla i možnost si nabyté znalosti pod odborným dohledem v praxi vyzkoušet na akcích, pořádaných 15. PH RR a ZS RR, a velice oceňujeme i pravidelné každoroční přezkoušení  absolventů kurzu, díky kterému můžeme své znalosti nejen upevňovat, ale i dále rozvíjet.  /h6>
Michal Jungmann velitel 35. PH RR Praha
V roce 2009 jsem se zúčastnil rekvalifikačního kurzu Zdravotník zotavovacích akcí s rozšířeným zaměřením na vodní záchranu, zejména s ohledem na využití v jachtingu, kterému se léta věnuji.
Hlavní motivací bylo získat schopnosti a sebedůvěru, abych byl schopen řešit nejčastější závažné stavy sám a nebyl odkázán na pasívní čekání na přivolanou pomoc. Ta na moři, ale velmi často i jinde vůbec nemusí dorazit včas. Průběh kurzu mě doslova vyrazil dech svým záběrem, pestrostí, nápaditostí a zejména užitečností. Nikdy bych si nepředstavil, že na hřebenech Krušných hor bu věrohodně nacvičovat záchranu na palubě lodi v bouřlivém počasí. Hlavním hybatelem je neuvěřitelná obětavost, vynalézavost a naprostá profesionalita celého personálu Royal Rangers.
Díky tomuto kurzu jsem byl schopen řešit různé nenadálé situace vč. i jedné nejzávažnější tak, že jsem se za sebe pak nemusel stydět. Díky za to týmu RR. Od té doby jsem se v RR zúčastnil ještě několika kurzů a vždy jsem znovu a znovu žasnul nad přístupem lidí z RR. Je to radost vidět někoho, koho baví jeho nadmíru užitečná práce a je v ní špička.  
Jan Vrána účastník kurzů
 Jaroslava Chaloupková
Děkuji Záchranné službě Royal Rangers za rychlou a profesionálně odvedenou práci při ukotvení plechové střechy zničené vichrem koncem října 2017 . Bez Vaší pomoci mohlo dojít k dalším škodám na majetku sousedů , v ohrožení byli i lidé kteří procházeli kolem . Děkuji a doufám , že i nadále budete s Obcí Olbramov spolupracovat.
Jaroslava Chaloupková místostarostka

Lestkov 184                             IČO: 22767649                                   Tel. 777 778 845
349 53 Bezdružice                  č.ú.: 249571618/0300                       royal.ichthys@seznam.cz