Zpravodaj

2018 ke stažení

2017 ke stažení


Pro konkrétní informace a nabídku nás kontaktujte na

royal.ichthys@seznam.cz 

Informační leták ke stažení

 

O nás

Záchranná služba Royal Rangers je občanským sdružením, dobrovolným, nezávislým, sdružujícím členy, kteří mají společný cíl - pomáhat druhým lidem v nouzové situaci. Záchranná služba Royal Rangers byla založena, aby pomáhala a zachraňovala lidi, jejichž život, zdraví nebo majetek jsou ohroženy - kdekoliv, kdykoliv a za jakýchkoliv podmínek za použití všech dostupných prostředků. Záchranná služba Royal Rangers je odborně vedenou službou reagující na potřeby obyvatel regionu, která usiluje o vytvoření komplexního, pružného a víceúčelového řešení problematických situací s jasnou orientací na místní občany a jejich individuální možnosti a potřeby. Náplní činnosti Záchranné služby Royal Rangers je poskytování co nejvíce komplexní a všestranné pomoci lidem, kteří se ocitli v ohrožení v důsledku nenadálé nepříznivé události.

Historie organizace

  • 2000 v rámci občanského sdružení 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR vznikla skupina dobrovolných záchranářů

  • 2006 vznik Záchranné služby Royal Rangers jako střediska 15. Přední hlídky Royal Rangers v ČR

  • 2008 Záchranná služba Royal Rangers byla zařazena do IZS jako další složka Integrovaného záchranného systému ČR

  • 2010 členové Záchranné služby Royal Rangers začali zajišťovat nepřetržitou pohotovostní službu

  • 2011 probíhá řízení o registraci Záchranné služby Royal Rangers jako samostatné právnické osoby

  • 2012 vznik „ZS-RR“ jako samostatného občanského sdružení

Jak pracujeme

Záchranná služba Royal Rangers má hlavní výjezdový tým (10 osob), z něhož dvoučlenná hlídka je schopna většinou okamžitě vyjet na zásah.

Dále má 25 externích členů, kteří jsou využíváni při situacích dlouhodobějšího charakteru, které nevyžadují okamžitou
akceschopnost (povodně a jiné přírodní kalamity).

Všichni členové procházejí pravidelným výcvikem. Záchranná služba Royal Rangers pořádá každý měsíc jedno tematické
cvičení pro hlavní výjezdový tým a dobrovolníky z řad externistů a dvakrát do roka cvičení pro externí členy. 

Lestkov 184                             IČO: 22767649                                   Tel. 777 778 845
349 53 Bezdružice                  č.ú.: 249571618/0300                       royal.ichthys@seznam.cz